Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Behoren tot het gezin (asiel)

Gezinsleden zijn:

  1. de echtgenoot of de ongehuwde partner met wie een duurzame relatie wordt onderhouden;
  2. de minderjarige kinderen van paren (zie 1) of van de asielzoeker, mits zij ongehuwd en afhankelijk zijn, ongeacht of zij volgens de nationale wetgeving wettige, buitenechtelijke of geadopteerde kinderen zijn;
  3. de vader, moeder of voogd wanneer de asielzoeker of vluchteling minderjarig en ongehuwd is.

De gezinsband moet al in het buitenland hebben bestaan. De gezinsband dient in eerste instantie met documenten aangetoond te worden. Als dat niet mogelijk is, kunt gebruik worden gemaakt van DNA-onderzoek om de gezinsband aan te tonen.