Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Beschikking

Dit is een beslissing van de overheid. Als men een machtiging tot voorlopig verblijf of een verblijfsvergunning heeft aangevraagd, geeft de Nederlandse overheid een beschikking af. Dat is dus een negatief of positief besluit op de aanvraag. Men krijgt een officiële brief met daarin de beschikking. Een positief of negatief advies als antwoord op de adviesaanvraag is geen beschikking!