Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Bewustverklaring

Vreemdelingen die voor de doelen studie of aupair naar Nederland komen, moeten een bewustverklaring tekenen. Hiermee geeft de vreemdeling aan dat hij weet aan welke voorwaarden hij moet voldoen. Maar ook dat hij weet dat hij over een tijdje Nederland weer moet verlaten. De vreemdeling moet de verklaring ondertekenen. Het gastgezin van een au pair moet ook een bewustverklaring ondertekenen.