Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Bijzondere banden

Bijzondere banden met Nederland dienen aangenomen te worden als betrokkene als Nederlander of als Nederlands onderdaan in Nederland of op de Nederlandse Antillen of Aruba minstens de helft van het basisonderwijs heeft gevolgd of gedurende de minderjarigheid een opleiding heeft gevolgd die meer dan destijds gebruikelijk was, op Nederland zelf was gericht dan wel door andere omstandigheden, zoals opvoeding, maatschappelijke positie en/of diensbetrekking nauwe banden met Nederland te hebben verkregen.