Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Aanmeldcentrum

Het aanmeldcentrum (AC) is de plaats waar een asielaanvraag moet worden ingediend. Hier vindt ook de eerste beoordeling van de aanvraag plaats. De IND heeft twee aanmeldcentra: AC Ter Apel en AC Schiphol. Een asielzoeker krijgt in het aanmeldcentrum altijd het eerste gehoor en mogelijk ook het nader gehoor.