Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Aanvaardbare toekomst

Het pleegkind kan in het land van herkomst niet verzorgd worden door naaste bloed- of aanverwanten en de opname van het kind in het pleeggezin in Nederland vloeit voort uit een soort morele verplichting. Het verblijf van het pleegkind in Nederland mag er niet uitsluitend op gericht zijn om het kind in Nederland in grotere materiële welstand op te laten groeien.