Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Noodzakelijk zelf naar Nederland komen

Het is noodzakelijk dat de vreemdeling voor de onderneming zelf naar Nederland komt. Het is dus niet mogelijk om een Nederlands ingezetene of iemand met een geldige verblijfsvergunning de werkzaamheden te laten verrichten. Om de beoordelen of het echt noodzakelijk is dat de vreemdeling zelf naar Nederland komt, vraagt de IND advies aan het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken. De vreemdeling moet daarvoor in ieder geval de volgende documenten laten zien:

  • uittreksel uit het handelsregister;
  • recente gewaarmerkte jaarcijfers;
  • referenties (informatie over het product, het innovatieve karakter van het product of bedrijf, contracten met andere bedrijven);
  • een ondernemingsplan als het gaat om een nieuwe onderneming.