Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Noodzakelijke medische behandeling

De medische behandeling dient noodzakelijk te zijn.

Bij het BMA (Bureau Medische Advisering van Immigratie- en Naturalisatiedienst) wordt advies ingewonnen om te beoordelen of een medische behandeling noodzakelijk is.