Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Uitlevering

Uitlevering heeft een strafrechtelijk doel, namelijk het ter beschikking stellen van een persoon aan buitenlandse autoriteiten wegens een strafrechterlijk onderzoek in betreffend land dat tegen de persoon is gericht of wegens een opgelegde straf of maatregel die ten uitvoer gelegd moet worden. Gedurende het uitleveringsverzoek wordt een vreemdeling niet uitgezet.

De IND behandelt geen uitleveringsverzoeken, dat doet het Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken (BIRS) van het ministerie van Justitie. Bij het ministerie van Justitie kunt u meer informatie verkrijgen over uitlevering.