Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Beginseltoestemming

Het adopteren van een buitenlands kind door personen die in Nederland hun gewone verblijf hebben is uitsluitend toegestaan, indien hiertoe door de Minister van Justitie (Directoraat-generaal Preventie, Jeugd en Sancties)een beginseltoestemming is afgegeven.

Deze beginseltoestemming wordt niet slechts afgegeven aan echtparen, maar ook aan één persoon en betreft in beginsel slechts de opneming van één kind en geldt voor een periode van drie jaren met de mogelijkheid van verlenging met telkens ten hoogste drie jaren.

Voor het verkrijgen van de beginseltoestemming wordt onder meer bekeken of de aspirant adoptiefouders over voldoende inkomen beschikken om in de kosten van opvoeding en verzorging van het kind en eventuele terugkeer te voorzien.