Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
COA

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is voor de Nederlandse samenleving dé opvangorganisatie die zorgt voor opvang van vreemdelingen. In opdracht van het ministerie van Justitie biedt het COA mensen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en ondersteunt hen in de voorbereiding op hun toekomst, in Nederland of elders. Het gaat vooral om asielzoekers en vluchtelingen, en om specifieke groepen zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Convenant

Dit is een afspraak tussen de overheid en een bedrijf, onderwijsinstelling of culturele uitwisselingsorganisatie over de verkorte MVV-procedure: de organisatie houdt zich aan de voorwaarden, de overheid zorgt voor een snellere procedure dan normaal.

Het convenant is in eerste instantie 1 jaar geldig. Daarna beoordeelt de IND of alles volgens het convenant is verlopen. Oordeelt de IND positief, dan wordt het convenant ieder jaar stilzwijgend verlengd. Bij de derde verlenging volgt schriftelijke toestemming voor onbepaalde tijd. Voldoet een organisatie niet meer aan de voorwaarden, dan kan de IND het convenant eenzijdig beëindigen.

Vraagt de organisatie doorgaans MVV’s aan voor meer dan één verblijfsdoel (bijvoorbeeld werknemers en studenten)? Dan wordt voor ieder verblijfsdoel een convenant gesloten.