Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
EU/EER-onderdaan

De volgende landen zijn lid van de EU en/of de EER:

 • België
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Ijsland
 • Italië
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Noorwegen
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Verenigd
 • Koninkrijk
 • Zweden

Nota Bene: Onderdanen van Zwitserland worden ook als EU/EER onderdanen beschouwd.