Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Feitelijk behoren tot het gezin

De gezinsband moet al in het buitenland hebben bestaan en het kind moet gaan samenwonen met de ouder(s). Als een ouder en een meerderjarig kind langer dan 1 jaar van elkaar gescheiden zijn geweest wordt over het algemeen aangenomen dat er geen feitelijke gezinsband (meer) bestaat tussen de ouder en het kind.

Financiering van de medische behandeling

De Financiering van de medische behandeling dient deugdelijk geregeld te zijn. Hiertoe moet worden aangetoond dat een toereikende ziektekostenverzekering is afgesloten of dat de kosten door een ziekenfonds worden gedekt.