Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Garantverklaring

Soms moet de overheid kosten maken voor het verblijf en vertrek van een vreemdeling. Met een garantverklaring wordt een referent in Nederland verantwoordelijk voor deze kosten. De referent moet de garantverklaring ondertekenen. De garantverklaring staat op het Aanvraagformulier voor een machtiging tot voorlopig verblijf.

Geboren en getogen

Men is in Nederland geboren, opgegroeid en in Nederland naar school geweest. Men heeft daarom als Nederlander in deze tijd sterke banden met Nederland opgebouwd en na het vertrek behouden.

Grensoverschrijdend reisdocument

Dit is een document waarmee u kunt reizen, bijvoorbeeld een paspoort of een vervanging daarvan zoals een laissez-passer.