Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Haags Adoptieverdrag

Het Haags Adoptieverdrag van 29 mei 1993 is een verdrag inzake de bescherming van (adoptie)kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie.

Hoge boete

Als u de afgelopen 4 jaar een hoge boete hebt gekregen, zal uw naturalisatieverzoek afgewezen worden. Het gaat hier om een bedrag van € 453,78 of meer. De aanvraag tot naturalisatie wordt ook afgewezen als de vreemdeling in de laatste 4 jaar meer boetes van € 226,89 of meer heeft gekregen, met een totaal van € 680,67 of meer.