Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

De IND beslist of een vreemdeling naar Nederland mag komen en of hij Nederlander kan worden als hij dat wil. Het volgende werk doet de IND samen met de politie en de Koninklijke Marechaussee:

  1. bewaken van de grenzen
  2. controleren of vreemdelingen legaal in Nederland verblijven
  3. zorgen dat vreemdelingen die weg moeten uit Nederland ook echt vertrekken

Internationale Organisatie voor Migratie

De kernactiviteit van de IOM is vervoer en hervestiging van migranten over de hele wereld. De organisatie beschikt over een wereldwijd netwerk. De IOM begeleidt mensen die willen terugkeren naar hun land of willen doormigreren naar een derde land. Ook bij gezinshereniging biedt de IOM begeleiding. Onder voorwaarden geeft de IOM financiële steun bij vertrek uit Nederland.