Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Justitie, ministerie van

Het ministerie van Justitie is onder meer verantwoordelijk voor het vreemdelingenbeleid van de Nederlandse overheid.