Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Kennismigrant

Een kennismigrant is een migrant die naar Nederland komt om arbeid in loondienst te verrichten en een bruto-inkomen verdient vanaf 52.010 EUR of 38.141 EUR als hij jonger is dan 30 jaar.

Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee (KMar) is het beste te omschrijven als een politieorganisatie met een militaire status. De Kmar valt onder het Ministerie van Defensie maar werkt ook voor het Ministerie van Justitie. Het is dan ook een organisatie met een gevarieerd takenpakket. De Kmar opereert niet alleen binnen Nederland, maar ook ver buiten de landsgrenzen.

De specifieke taken van de Kmar wat betreft het uitzetten van uitgeprocedeerde vreemdelingen zijn het toezicht houden en het begeleiden van de vreemdeling gedurende de terugreis naar het geboorteland.