Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Meerderjarig

Iemand is meerderjarig als hij 18 jaar of ouder is. Ook iemand die jonger is dan 18 jaar, maar gehuwd is (geweest) is volgens de Nederlandse wet meerderjarig.

Meest aangewezen land (medisch)

Nederland dient het meest aangewezen land te zijn voor de medische behandeling. De omstandigheid dat Nederland het meest aangewezen land is kan verband houden met:

  • de aard van de ziekte;
  • een bijzondere specialisatie in Nederland;
  • andere factoren waardoor behandeling elders voor de betrokkene minder aangewezen is; hierbij dient niet gedacht te worden aan financiële omstandigheden.

Ter beoordeling van de vraag of de beoogde behandeling in Nederland dient plaats te vinden, wordt advies ingewonnen van het BMA (Bureau Medische Advisering) van de IND.

Meest aangewezen land (wedertoelating)

Nederland dient het meest aangewezen land te zijn voor de wedertoelating. De omstandigheid dat Nederland het meest aangewezen land is kan verband houden met:

  • de reden van remigratie;
  • de duur van het verblijf in Nederland en in het land van herkomst;
  • de in Nederland en in het buitenland gevolgde schoolopleiding;
  • de in Nederland en in het buitenland opgedane werkervaring en de kennis van de Nederlandse taal.

Minderjarig

Dat wil zeggen: jonger dan 18 jaar.

MVV

Machtiging voor voorlopig verblijf

MVV-plichtig

Afhankelijk van de nationaliteit van de vreemdeling dient hij een MVV aan te vragen voordat hij een verblijfsvergunning in Nederland kan aanvragen. Personen met één van de volgende nationaliteiten, hebben geen MVV nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen: Australië, België, Bulgarije, Canada, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Vaticaanstad, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland.

MVV-plichtig land

Afhankelijk van de nationaliteit van de vreemdeling dient hij een MVV aan te vragen voordat hij een verblijfsvergunning in Nederland kan aanvragen. Personen met één van de volgende nationaliteiten, hebben geen MVV nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen: Australië, België, Bulgarije, Canada, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Japan, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië, Noord-Ierland, Verenigde Staten van Amerika, IJsland, Vaticaanstad, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland.