Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Paspoort

In plaats van een paspoort kan men ook een ander geldig reisdocument gebruiken.

Positieve bijdrage

De vreemdeling die in Nederland voortgezet of beroepsonderwijs wil volgen moet aan tonen dat hij met zijn opleiding een positieve bijdrage zal leveren aan zijn herkomstland. Of de vreemdeling met zijn studie een positieve bijdrage levert aan zijn herkomstland hangt onder andere af van:

  • de ontwikkelingsfase waarin zijn land zich bevindt (komt hij uit een hooggeïndustrialiseerd land, dan zal de studie hier niet snel aan voldoen);
  • de aard van de opleiding (de studie moet van wezenlijke betekenis zijn voor de arbeidsmarkt van zijn herkomstland).

Praktikant

Een praktikant is iemand die een opleiding heeft gevolgd aan een onderwijsinstelling buiten Nederland. Om ervaring in zijn vak op te doen, gaat hij bij een Nederlands bedrijf werken. De praktikant krijgt een verblijfsvergunning voor de duur van de tewerkstellingsvergunning met een maximum van 24 weken. Deze verblijfsvergunning kan niet verlengd worden. De werkgever moet de tewerkstellingsvergunning aanvragen.