Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Schengengebied

In het Schengengebied is er vrij personenverkeer. Behalve Nederland maken de volgende landen deel uit van het Schengengebied: België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Noorwegen, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, IJsland, Zweden, Zwitserland.

Schengenvisum

Het toeristenvisum (ofwel C-visum) is meestal een Schengenvisum. Een vreemdeling mag hiermee vrij reizen binnen het Schengengebied. Een Schengenvisum is maximaal 3 maanden geldig.

Sociale verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een uitvoeringsorgaan van de overheid en voert de sociale wetten en regelingen uit, zoals de AOW, Kinderbijslagwet en Remigratiewet.

Stagiair

Een stagiair is iemand die een opleiding volgt aan een onderwijsinstelling buiten Nederland. Voor een verplichte stage gaat de vreemdeling bij een Nederlands bedrijf werken. Deze stageplicht moet hij aantonen met een verklaring van zijn onderwijsinstelling. De vreemdeling krijgt een verblijfsvergunning voor de duur van de tewerkstellingsvergunning met een maximum van 1 jaar. De verblijfsvergunning kan niet verlengd worden. De werkgever moet de tewerkstellingsvergunning aanvragen.