Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Uitlevering

Uitlevering heeft een strafrechtelijk doel, namelijk het ter beschikking stellen van een persoon aan buitenlandse autoriteiten wegens een strafrechterlijk onderzoek in betreffend land dat tegen de persoon is gericht of wegens een opgelegde straf of maatregel die ten uitvoer gelegd moet worden. Gedurende het uitleveringsverzoek wordt een vreemdeling niet uitgezet.

De IND behandelt geen uitleveringsverzoeken, dat doet het Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken (BIRS) van het ministerie van Justitie. Bij het ministerie van Justitie kunt u meer informatie verkrijgen over uitlevering.

Uitnodigingsbrief

Degene bij wie een vreemdeling gaat verblijven in Nederland op basis van een toeristenvisum, haalt dit formulier bij zijn gemeente en vult het in. Hij moet ook zijn paspoort of identiteitskaart meenemen, zodat de handtekening onder de uitnodigingsbrief kan worden gecontroleerd. De vreemdeling kan deze uitnodigingsbrief gebruiken om de visumaanvraag te ondersteunen. Als de gemeente geen formulier heeft, dan kan men zelf een brief schrijven en deze bij de gemeente laten legaliseren. De uitnodigingsbrief moet vervolgens verstuurd worden naar de aanvrager van het visum.

Uitzetcentrum

Vreemdelingen die niet (meer) rechtmatig in Nederland verblijven kunnen in een uitzetcentrum terechtkomen, als er snel zicht is op uitzetting. Er zijn twee uitzendcentra: een op Schiphol en een op luchthaven Rotterdam.