Glossarium

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact term
Term Definition
Ziektekostenverzekering

De houder van een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd dient zich voldoende te verzekeren tegen ziektekosten (met inbegrip van de kosten verbonden aan opname en verpleging in een sanatorium of psychiatrische inrichting). Wanneer de vreemdeling verlenging van zijn verblijfsvergunning aanvraagt zal de IND controleren of aan dit voorschrift wordt voldaan. Indien niet aan het voorschrift wordt voldaan kan de verlengingsaanvraag worden afgewezen, of de eerder toegekende verblijfsvergunning worden ingetrokken. Bij de eerste aanvraag voor een verblijfsvergunning hoeft de vreemdeling namelijk nog niet aan te tonen dat hij voldoende is verzekerd tegen ziektekosten. Wel is het altijd aan te raden om (vanaf binnenkomst in Nederland) verzekerd te zijn tegen ziektekosten.