Machtiging voor voorlopig verblijf (MVV)

De vreemdeling vraagt een MVV aan als hij uit een MVV-plichtig land komt en langer dan 3 maanden in Nederland wil blijven. Met een MVV kan hij naar Nederland reizen. Daarna moet hij in Nederland een verblijfsvergunning aanvragen. De MVV-plichtige vreemdeling komt alleen in aanmerking voor een verblijfsvergunning als hij een MVV heeft. Om een MVV te krijgen, moet hij aan alle voorwaarden voldoen die in zijn situatie gelden. De vreemdeling mag gedurende de looptijd van de procedure niet in Nederland verblijven.

De MVV-aanvraag wordt door IND afgewezen indien de belangrijke bewijsstukken ontbreken, omdat de buitenlandse documenten onjuist opgesteld, vertaald of gelegaliseerd zijn of omdat er vermoedens bestaan dat het een schijnrelatie betreft.
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) heeft in haar uitspraak van 12 januari 2004 (nr. 200306128/1) bepaald dat een afwijzing omtrent afgifte van een MVV niet wordt aangemerkt als een besluit waartegen rechtsmiddelen openstaan.
Voorkom problemen! Laat uw aanvraag professioneel begeleiden door Yurist!
 

Wij zullen voor u:

 • De complete aanvraag samenstellen
 • Bewijsstukken controleren
 • Aanvraag toetsen aan de vereisten van IND (leeftijd, inkomen, burgerlijke staat etc.)
 • Ontbrekende stukken (in het buitenland) verkrijgen
 • Buitenlandse stukken legaliseren en/of beëdigd vertalen
 • Basisexamen inburgering aanvragen
 • Op juiste wijze formulieren invullen
 • Behandelingsduur versnellen
 • Op juiste moment het Nederlandse Consulaat inschakelen
 • Advies geven over de bijkomende zaken
 • En nog veel meer...

Bel ons vrijblijvend voor een kort telefonisch consult of het maken van een afspraak: 033 - 4 700 750.

De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op uw individuele situatie.

Laatste Nieuws

Stel een Specifieke Vraag