Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd

Nadat u minimaal 5 jaar aaneengesloten verblijf heeft gehad in Nederland met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd kunt u een verzoek om verlening of wijziging van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen.

Indien aan de Europese voorwaarden wordt voldaan wordt op het verblijfsdocument de aantekening “EG-langdurig ingezetene” geplaatst. Indien niet aan de Europese vereisten wordt voldaan wordt vervolgens getoetst of aan de voorwaarden voor het verlenen van een vergunning voor onbepaalde tijd op nationale gronden wordt voldaan. Indien hieraan wordt voldaan wordt de verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd op nationale gronden verleend. Indien ook hier niet aan wordt voldaan wordt beoordeeld of u in aanmerking komt voor verlenging van uw huidige vergunning. U hoeft voor deze (drie)dubbele toets slechts één keer leges te betalen.

Wij helpen u graag de afhandeling van uw aanvraag te versnellen en uw kansen op een positieve beslissing aanzienlijk te vergroten.
 

Bel ons vrijblijvend voor een kort telefonisch consult of het maken van een afspraak: 033 - 4 700 750.

De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op uw individuele situatie.

Laatste Nieuws

Stel een Specifieke Vraag