Verblijfsvergunning voor ondernemer

Aan welke voorwaarden moet de buitenlandse ondernemer voldoen?

  • hij heeft een geldig paspoort
  • hij heeft een ziektekostenverzekering met dekking in Nederland
  • hij vormt geen gevaar voor de openbare orde
  • hij heeft geen tuberculose
  • hij heeft voldoende geld
  • hij voldoet aan de vereisten voor het uitoefenen van zijn beroep
  • hij dient met zijn bedrijfsactiviteit een wezenlijk Nederlands economisch doel

Voor de beantwoording van de vraag of er met zijn bedrijfsactiviteit een wezenlijk economisch doel wordt gediend, wordt er gebruik gemaakt van een puntensysteem. Het puntensysteem kent drie onderdelen, te weten:

  • Persoonlijke ervaring (opleiding, ondernemerschap, werkervaring)
  • Ondernemingsplan (marktanalyse, product/dienst, prijs, organisatie, financiering)
  • Toegevoegde waarde voor Nederland (innovativiteit, arbeidscreatie, investeringen)
Totaal is voor de onderdelen gezamenlijk 300 punten te behalen. Er zijn tenminste 90 punten vereist met een minimum van 30 punten per onderdeel.
Wij helpen u graag de afhandeling van uw aanvraag te versnellen en uw kansen op een positieve beslissing aanzienlijk te vergroten.
 

Voor een duidelijk advies en gerichte informatie kunt u ons bereiken op telefoon nummer: 033 - 4 700 750.

De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op uw individuele situatie.

Laatste Nieuws

Stel een Specifieke Vraag