Verblijfsvergunning voor kennismigrant (medewerker)

Een kennismigrant is een werknemer die in Nederland arbeid in loondienst komt verrichten. Om een werknemer als kennismigrant te kunnen laten overkomen uit het buitenland, moet u, als werkgever, een speciale vergunning aanvragen.

De voordelen van de kennismigranten-procedure zijn dat u geen tewerkstellingsvergunning hoeft te vragen voor uw werknemer bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) en dat de IND in principe binnen twee weken beslist op het verzoek om advies voor de afgifte van een MVV en de aanvraag voor een verblijfsvergunning.

De werknemer moet aan een aantal voorwaarden voldoen en de genoemde documenten hebben:

  • een geldig paspoort
  • een ziektekostenverzekering met dekking in Nederland
  • geen gevaar vormen voor de openbare orde
  • diploma's, certificaten en referentiebrieven kunnen overleggen
  • hij heeft geen tuberculose
  • een arbeidsovereenkomst voor arbeid in loondienst en een werkgeversverklaring van de werkgever
  • een bruto-inkomen van ten minste 52.010 EUR of 38.141 als hij jonger is dan 30 jaar
Tevens verzorgen wij uw aanvraag voor 30% regeling.
Wij helpen u graag de afhandeling van uw aanvraag te versnellen en uw kansen op een positieve beslissing aanzienlijk te vergroten.
 

Voor een duidelijk advies en gerichte informatie kunt u ons bereiken op telefoon nummer: 033 - 4 700 750.

De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op uw individuele situatie.

Laatste Nieuws

Stel een Specifieke Vraag