Verblijfsvergunning voor (huwelijks)partner

Uw echtgenoot/partner wil bij u gaan wonen in Nederland

Uw echtgenoot/partner moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • hij is met u gehuwd of heeft met u een geregistreerd partnerschap aangegaan. Uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is tevens in Nederland bij de Gemeentelijke Basisadministratie geregistreerd
 • hij vormt geen gevaar voor de openbare orde
 • hij is 21 jaar of ouder
 • hij gaat met u samenwonen zodra hij in Nederland is
 • hij gaat met u een gezamenlijke huishouding voeren en schrijft zichzelf in op hetzelfde adres als u      
 • hij moet het basisexamen inburgering afleggen. Dit geldt niet als hij de nationaliteit heeft van Australië, Canada, Japan, Nieuw Zeeland, Zuid-Korea of de Verenigde Staten.

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u bent 21 jaar of ouder
 • u heeft in Nederland voldoende inkomen uit arbeid in loondienst. Op het moment van de aanvraag loopt uw arbeidsovereenkomst nog minimaal 12 maanden door.
 • of u bent zelfstandig ondernemer. De 80% van de netto jaarwinst van uw onderneming gedeeld door 12 moet minimaal gelijk zijn aan WML-norm per maand. Ook moet u minimaal 1,5 jaar als zelfstandige werkzaam zijn.
 • of u bent 65 jaar of ouder. Het inkomen van u wordt niet getoetst.
 • of u bent blijvend en volledig (80-100%) arbeidsongeschikt verklaard (WAO). Het inkomen van u wordt niet getoetst.
Wij helpen u graag de afhandeling van uw aanvraag te versnellen en uw kansen op een positieve beslissing aanzienlijk te vergroten.
 

Voor een duidelijk advies en gerichte informatie kunt u ons bereiken op telefoon nummer: 033 - 4 700 750.

De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op uw individuele situatie.

Laatste Nieuws

Stel een Specifieke Vraag