SER adviseert over binding van internationaal talent

  • Gemaakt op maandag 26 november 2012 13:53

De SER wordt gevraagd te adviseren over wat bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden kunnen doen om internationaal talent beter aan Nederland te binden.

De ministerraad heeft dat besloten op voorstel van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Nederland telt dit jaar 87.000 buitenlandse studenten in het hoger onderwijs. De meeste van hen keren na hun studie terug naar hun land van herkomst en gaan daar werken. Zij gaan dan verloren voor de Nederlandse kenniseconomie. Met hun intelligentie en hun creativiteit vertrekt ook hun koopkracht. Uit CPB-onderzoek bleek eerder dit jaar dat als 1 op de 5 buitenlandse studenten na hun studie in Nederland blijft werken, dit de schatkist €740 miljoen kan opleveren.

Naast de opbrengsten voor de schatkist zijn de buitenlandse studenten broodnodig om tekorten in bepaalde arbeidsmarktsectoren op te kunnen vangen. Werkgevers kunnen de arbeidsvoorwaarden verbeteren om hun sector aantrekkelijk te maken voor Nederlandse werknemers maar als die er niet zijn, kunnen ze ook gebruik maken van het buitenlands talent dat hier toch al studeert. De SER wordt ook gevraagd hierover te adviseren en bijvoorbeeld in beeld te brengen wat de mogelijke risico’s van verdringing van Nederlandse werknemers zijn. Het advies wordt in maart 2013 verwacht.

Laatste Nieuws

Stel een Specifieke Vraag