Hoofdverblijf

  • Gemaakt op donderdag 22 november 2012 13:47

Met ingang van 1 oktober is de termijn waarna verplaatsing van het hoofdverblijf naar buiten Nederland wordt aangenomen ingekort van 9 naar 6 maanden.

Een kennismigrant kan voor arbeid echter langer in het buitenland verblijven. Er wordt aangenomen dat een kennismigrant zich niet buiten Nederland heeft gevestigd wanneer:

hij beschikt over een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor het verrichten van arbeid die geheel of gedeeltelijk buiten Nederland plaatsvindt,
in het GBA staat ingeschreven,
in dienst blijft bij de werkgever (erkende referent) en
zijn salaris wordt doorbetaald.
Hieruit blijkt dat het de intentie is van de kennismigrant om zijn hoofdverblijf niet te verplaatsen.

Laatste Nieuws

Stel een Specifieke Vraag