Digitaal Loket Arbeidsmigratie UWV/IND voortaan bereikbaar via website IND

  • Gemaakt op donderdag 22 november 2012 13:38

Het Digitaal Loket Arbeidsmigratie UWV/IND is een samenwerkingsverband tussen UWV WERKbedrijf (UWV) en de IND.

Werkgevers kunnen via dit digitale loket met één aanvraagformulier zowel een tewerkstellingsvergunning (TWV) als een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) aanvragen voor medewerkers uit het buitenland die zij als werknemer in loondienst willen nemen.

In het afgelopen jaar hebben UWV en de IND ervoor gezorgd dat het Digitaal Loket Arbeidsmigratie UWV/IND nagenoeg is geïntegreerd in de Klantdienstwijzer. Bezoekers van de website arbeidsmigratie worden binnenkort automatisch doorgestuurd naar de Klantdienstwijzer.

Via de Klantdienstwijzer beantwoordt de werkgever online een aantal vragen en genereert daardoor automatisch één maatwerk aanvraagformulier voor een TWV én een mvv, of alleen een mvv, toegespitst op de specifieke situatie van de werkgever en vreemdeling. Vervolgens dient de werkgever het formulier en de bescheiden schriftelijk in.

Na indiening ontvangt de werkgever vervolgens een beslissing op de TWV en de mvv, of alleen de mvv. Indien uit de Klantdienstwijzer blijkt dat de werkgever voor een buitenlandse werknemer alleen een TWV nodig heeft, treft de werkgever een link aan naar de website van UWV waar de werkgever direct het TWV-formulier kan downloaden.

Laatste Nieuws

Stel een Specifieke Vraag