Daling asielinstroom zet door in april

  • Gemaakt op woensdag 18 mei 2016 19:40

De totale asielinstroom in april 2016 (1.473) is gedaald ten opzichte van maart 2016 (1.784). In vergelijking met april vorig jaar (1.892) is de totale instroom iets lager.

Samenstelling eerste asielaanvragen verandert

In april 2016 registreerde de IND 924 eerste asielaanvragen. Dit aantal was een kwart lager dan in maart 2016 (1.224) en ligt ook lager dan het aantal aanvragen in april 2015 (1.138). Sinds begin 2016 is de samenstelling van de asielinstroom veranderd. Het aandeel Syriërs is relatief laag, terwijl het aandeel uit de veilige Westelijke Balkanlanden, met name uit Albanië, Servië en Kosovo, relatief hoog is. Dit patroon heeft zich doorgezet in april. Opvallend is overigens dat in april ook, voor het eerst in 2016, het aantal asielaanvragen van Macedoniërs in de top tien van eerste asielaanvragen staat.

Herhaalde asielaanvragen nagenoeg ongewijzigd

Het aantal herhaalde asielaanvragen bedraagt 148 in april en is hiermee gestegen ten opzichte van maart 2016, toen er 119 aanvragen zijn geregistreerd. De belangrijkste nationaliteiten bij herhaalde asielaanvragen over de eerste vier maanden van 2016 zijn de Afghaanse, Iraakse en Somalische.

Nareis

Gezinsleden van statushouders asiel kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een vergunning. In april 2016 bedroeg het aantal gezinsleden dat naar Nederland is gekomen 401. Bijna de helft van hen (195) heeft de Syrische nationaliteit. In maart bedroeg het aantal nareizigers 441.

Instroom asielaanvragen in de EU, Noorwegen en Zwitserland

De Eurostat gegevens gaan niet verder dan de maand januari 2016. In januari 2016 bleek Duitsland voor asielzoekers nog steeds het belangrijkste bestemmingsland binnen Europa te zijn. Dit land ontving in de eerste maand van 2016 ruim 50.000 asielaanvragen. De belangrijkste herkomstlanden van asielzoekers in de EU in de afgelopen 12 maanden zijn Syrië, Afghanistan en Irak.

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst

 

Laatste Nieuws

Stel een Specifieke Vraag