Teeven: veiligheidssituatie Mogadishu is verbeterd

  • Gemaakt op dinsdag 18 december 2012 18:45

Asielzoekers die afkomstig zijn uit Mogadishu, komen niet langer in aanmerking voor een verblijfsvergunning enkel vanwege de situatie in deze stad. Dat betekent dat asielzoekers uit Somalië alleen op individuele gronden een verblijfsvergunning kunnen krijgen.

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) neemt dit besluit op basis van de informatie uit het algemeen ambtsbericht over Somalië van 30 november 2012. Teeven brengt met dit besluit het beleid in overeenstemming met omringende landen, zoals Duitsland, Zweden en België. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

Tot nu toe werd aangenomen dat de algemene situatie in Mogadishu zo slecht is, dat iedereen in dat gebied ernstig gevaar loopt, de zogeheten “15c–situatie”. Hoewel de situatie in Mogadishu nog altijd zorgelijk is, hebben zich blijkens het ambtsbericht verbeteringen voorgedaan. Zo kunnen inwoners van Mogadishu zich weer ongehinderd door milities door de stad bewegen, zijn markten weer vrij toegankelijk en bloeit het zakenleven weer op.

Ook nam het aantal ontheemden dat zich in Mogadishu vestigt in het afgelopen jaar substantieel toe. Deze verbeteringen, in combinatie met het beleid in omringende landen, hebben de staatssecretaris doen besluiten niet langer 15c-beleid te voeren voor Mogadishu.

In zijn brief vermeldt Teeven ook dat er niet langer bijzonder wordt beleid gevoerd voor de etnische minderheidsgroep Reer Hamar/Benadiri. De positie van deze groep is verbeterd, aldus het ambtsbericht. Aanvragen van asielzoekers die behoren tot deze minderheidsgroep worden voortaan ook enkel getoetst op individuele gronden.

De beleidswijziging heeft als gevolg dat de belemmeringen voor gedwongen terugkeer naar alle delen van Somalië zijn weggenomen. Terugkerende asielzoekers hoeven immers niet langer door een gebied te reizen waar sprake is van een 15c-situatie. Uit het ambtsbericht blijkt dat zowel reizen over land als door de lucht mogelijk is.

Teeven zal gedwongen terugkeer naar Somalië dan ook weer ter hand nemen, vanzelfsprekend met alle nodige zorg. Ook wordt vreemdelingenbewaring voor alle Somaliërs hiermee weer mogelijk. “Ik zal, om onomkeerbare stappen te voorkomen, de uitzettingen ten gevolge van dit nieuwe beleid, niet ter hand nemen tot na overleg met de Tweede Kamer”, aldus de staatssecretaris.

Laatste Nieuws

Stel een Specifieke Vraag