Notariële Diensten

In samenwerking met de betrouwbare Nederlandse notariskantoren verzorgen wij diverse notariële diensten met het internationaal aspect.

 • Volmachten in alle talen
 • (Wils)verklaringen
 • Huwelijksvoorwaarden
 • Partnerschapsvoorwaarden
 • Samenlevingscontracten
 • Erkenning ongeboren kind
 • Ontbinding geregistreerd partnerschap
 • Echtscheidingsconvenanten
 • Verdeling na echtscheiding
 • Testamenten
 • Afwikkeling van nalatenschappen
 • Schenkingen
 • Zakelijke contracten en overeenkomsten
 • Overdracht (aan- en verkoop) van onroerende zaken
 • Appartementsrechten
 • Hypotheken
 • Oprichting BV & NV
 • Oprichting Stichtingen & Verenigingen
 • Estate planning
 • Wijzigingen van de notariële aktes
 • Alle overige notariële diensten

Bel ons vrijblijvend voor een kort telefonisch consult of het maken van een afspraak: 033 - 4 700 750.

Laatste Nieuws

Stel een Specifieke Vraag