Глоссарий

Поиск терминов в Глоссарие
Начинается с Содержит Только
Термин Определение
Leeftijdsonderzoek

Het kan gebeuren dat de IND of de Vreemdelingenpolitie twijfelt aan de opgegeven leeftijd van een alleenstaande minderjarige vreemdeling (AMV). Als de AMV geen documenten heeft om de opgegeven leeftijd aan te tonen, kan hij een zogenaamd leeftijdsonderzoek aanvragen.

Bij het leeftijdsonderzoek worden röntgenfoto’s gemaakt van het sleutelbeen en het hand/ polsgewricht. Onafhankelijke artsen beoordelen of het sleutelbeen en hand/ polsgewricht volledig zijn uitgegroeid. Aan de volgroeidheid van het sleutelbeen is te zien of iemand jonger of ouder is dan 20 jaar. Aan het hand/ polsgewricht is te zien of iemand ouder of jonger is dan 15 jaar. Het is niet schadelijk voor de gezondheid.

Legaliseren

Officiële documenten uit het buitenland moeten gelegaliseerd zijn. Het gaat bijvoorbeeld om geboorteakten en huwelijksakten. De autoriteiten van het land waar de documenten vandaan komen en de Nederlandse ambassade of het consulaat bevestigen dat een bevoegde instantie de documenten heeft afgegeven. Meestal geeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken of Justitie in uw land de bevestiging. Voor documenten uit sommige landen is het genoeg als er een zogenoemd \"apostillestempel\" op is gezet.