Глоссарий

Поиск терминов в Глоссарие
Начинается с Содержит Только
Термин Определение
Referent

De relatie die de vreemdeling in Nederland uitnodigt en ontvangt. Een persoon of organisatie in Nederland kan ook alleen een administratieve referent zijn voor een vreemdeling. Deze referent regelt dan alleen het administratieve gedeelte van de procedure.

Relatieverklaring

De relatieverklaring is een schriftelijke verklaring. Daarin verklaren de vreemdeling en zijn partner in Nederland dat zij feitelijk gaan samenwonen en dat zij samen een duurzame en exclusieve relatie hebben of gaat hebben. De vreemdeling en zijn partner in Nederland moeten allebei de verklaring ondertekenen. De verklaring wordt pas ondertekend na aankomst in Nederland. De verklaring is een deel van het aanvraagformulier van de verblijfsvergunning.

Remigratieregeling

Op basis van de Remigratiewet kunnen mensen die willen terugkeren naar hun land van herkomst in aanmerking komen voor een uitkering en verhuiskosten. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Sociale Verzekeringsbank.