ЮРИСТЫ Юридические услуги для компаний и частных лиц, консультации по законодательству, юридическое сопровождение сделок
ЮРИСТЫ
НОТАРИУСЫ Все виды нотариальных услуг, доверенности, нотариальные копии и акты, заверение подписи, легализация и Апостиль
НОТАРИУСЫ
БУХГАЛТЕРА Полное бухгалтерское обслуживание компаний, консультации по налогообложению, расчет налогов и подача деклараций
БУХГАЛТЕРА
ПЕРЕВОДЧИКИ

Присяжные переводы всех видов документов и текстов, все языковые комбинации, легализация и заверение переводов

ПЕРЕВОДЧИКИ

ЮРИСТЫ

Юридические услуги для компаний и частных лиц, консультации по законодательству, юридическое сопровождение сделок.

НОТАРИУСЫ

Все виды нотариальных услуг, доверенности, нотариальные копии и акты, заверение подписи, легализация и Апостиль.

БУХГАЛТЕРА

Полное бухгалтерское обслуживание компаний, консультации по налогообложению, расчет налогов и подача деклараций.

ПЕРЕВОДЧИКИ

Присяжные переводы всех видов документов и текстов, все языковые комбинации, легализация и заверение переводов.

 

БИЗНЕС-ИММИГРАЦИЯ

Уникальные иммиграционные программы для иностранных инвесторов, предпринимателей и квалифицированных специалистов.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Профессиональные услуги по сопровождению сделок, связанных с приобретением объектов коммерческой и жилой недвижимости в Нидерландах.

БИЗНЕС-УСЛУГИ

Регистрация и обслуживание юридических лиц в Нидерландах. Создание холдингов, фондов и компаний специального назначения.

Наши Клиенты

Открыли дочернюю компанию в Нидерландах, без проволочек оформили разрешения на работу для наших закупщиков. Три семьи переехали в Амстердам. Цветочная Компания

 

Teeven: veiligheidssituatie Mogadishu is verbeterd

Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) neemt dit besluit op basis van de informatie uit het algemeen ambtsbericht over Somalië van 30 november 2012. Teeven brengt met dit besluit het beleid in overeenstemming met omringende landen, zoals Duitsland, Zweden en België. Dat schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.

Tot nu toe werd aangenomen dat de algemene situatie in Mogadishu zo slecht is, dat iedereen in dat gebied ernstig gevaar loopt, de zogeheten “15c–situatie”. Hoewel de situatie in Mogadishu nog altijd zorgelijk is, hebben zich blijkens het ambtsbericht verbeteringen voorgedaan. Zo kunnen inwoners van Mogadishu zich weer ongehinderd door milities door de stad bewegen, zijn markten weer vrij toegankelijk en bloeit het zakenleven weer op.

Ook nam het aantal ontheemden dat zich in Mogadishu vestigt in het afgelopen jaar substantieel toe. Deze verbeteringen, in combinatie met het beleid in omringende landen, hebben de staatssecretaris doen besluiten niet langer 15c-beleid te voeren voor Mogadishu.

In zijn brief vermeldt Teeven ook dat er niet langer bijzonder wordt beleid gevoerd voor de etnische minderheidsgroep Reer Hamar/Benadiri. De positie van deze groep is verbeterd, aldus het ambtsbericht. Aanvragen van asielzoekers die behoren tot deze minderheidsgroep worden voortaan ook enkel getoetst op individuele gronden.

De beleidswijziging heeft als gevolg dat de belemmeringen voor gedwongen terugkeer naar alle delen van Somalië zijn weggenomen. Terugkerende asielzoekers hoeven immers niet langer door een gebied te reizen waar sprake is van een 15c-situatie. Uit het ambtsbericht blijkt dat zowel reizen over land als door de lucht mogelijk is.

Teeven zal gedwongen terugkeer naar Somalië dan ook weer ter hand nemen, vanzelfsprekend met alle nodige zorg. Ook wordt vreemdelingenbewaring voor alle Somaliërs hiermee weer mogelijk. “Ik zal, om onomkeerbare stappen te voorkomen, de uitzettingen ten gevolge van dit nieuwe beleid, niet ter hand nemen tot na overleg met de Tweede Kamer”, aldus de staatssecretaris.